11

Tesla

1
2

Tag Nrho Zoo: 2 Teeb

Tesla Model X&S

HongQi

1

OEM: Tesla Project Name: Model X&S

Tag Nrho Zoo: 15 Teeb Xyoo: 2018-2019

OEM: HongQiProject Name: EV 16

Tag Nrho Qhov Zoo: 1Teem Xyoo: 2019

GM ALPHA 2

2
3
4
13
12
14

OEM: GM Lub Npe Lub Npe: ALPHA2 Tag Nrho Zoo: 22 Teeb Xyoo: 2019